Fine Art Photography by Per Berntsen

Eggedal, 1985 II

Disse åtte bildene fra 1985 har aldri før blitt vist. Negativene er skjoldete og fulle av støv og skitt, og de kunne ikke brukes i mørkerommet. Etter scanning, og et omfattende digitalt restaureringsarbeid, er det nå mulig å lage gode utskrifter.
De vises på utstillingen Mai 1985 på Galleri Riis i perioden 15. mai til 13. juni 2020.

These eight images from 1985 have never been shown before. The negatives are unevenly developed, and have a lot of dirt and dust. After scanning, and comprehensive restoration work, it is now possible to make good prints from them.
They are shown at the Exhibition May 1985 at Galleri Riis between 15. May and 13. June 2020.