Fine Art Photography by Per Berntsen

Generator, 2007 - 08
Page 2 of 2

Inspirasjonen til dette prosjektet kom fra et utsmykkingsoppdrag jeg hadde for Statkraft i 2002. Jeg fikk se mange kraftverk fra innsiden, og bestemte meg for å gjøre et eget prosjekt på generatorer. Fem år senere - i 2007 - fotograferte jeg 100 generatorer i norske vannkraftverk - etter følgende kriterier: Kraftverkene måtte ligge i fjell, ha vertikale aggregater, og ha en effekt over 5 Megawatt.
Prosjektet ble utstilt på Galleri Riis i Oslo fra 15. mai til 22. juni 2008. Det ble også utgitt en bok om prosjektet, med alle de 100 bildene, samt tekster av Øystein Ustvedt og Beate Hølmebakk
Boken ble i sin helhet finaniert med generøs støtte fra Statkraft, og kan kjøpes fra Galleri Riis. Prosjektet ble også støttet av Fritt Ord, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norsk kulturråd og Østfold Energi.
Bildene er ordnet kronologisk, fra eldste generator (1948) til nyeste (2007).

This project was inspired by a commision I did for the power company Statkraft in 2002. I got to see the inside of a lot of power stations, and decided to do a project on the generators. Five years later - in 2007 - I photographed 100 generators in Norwegian hydro-electric power stations, based on the following criteria: The power stations should be inside the mountain, have vertical units, and an effect of 5 Megawatts or more.
The project was exhibited at Galleri Riis in Oslo from May 15 to June 22, 2008. A book about the project with all 100 pictures, and texts (in English) by Øystein Ustvedt and Beate Hølmebakk.
The book was published by means of generous support from Statkraft, and is available from Galleri Riis. The project also received support from The Freedom of Expression Foundation, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Arts Council Norway, and Østfold Energi.
The pictures are in chronological order, from oldest generator (1948) to newest (2007).