Fine Art Photography by Per Berntsen

Eggedal, 1985

Dette prosjektet ble stilt ut i Sandvika kino høsten 1985.

This project was exhibited in Sandvika cinema in the atumn of 1985.