Fine Art Photography by Per Berntsen

Sydvaranger, 2008 - 09

Bente Geving og jeg ble i 2008 engasjert av Tschudi Shipping Company til å gjøre hvert vårt kunstprosjekt på Sydvaranger i Kirkenes, i forbindelse med gjenåpning av gruva, som ble nedlagt i 1996. Tschudi Shipping Company kjøpte gruva i 2006, og tok initiativet til gjenåpning.
Kunstprosjektene ble utstilt i Kirkenes høsten 2010, i forbindelse med den offisielle åpningen av Sydvaranger Gruve. Utstillingen ble støttet av Fritt Ord. I 2013/2014 ble utstillingen vist på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Se installasjonsbilder under Exhibitions.
Begge kunstprosjektene, og flere hundre dokumentasjonsbilder er gjengitt i boka DOWN UNDER UP NORTH, utgitt av Tschudi Shipping Company. Den inneholder også flere tekster, bl.a. av Kjartan Fløgstad, Alf R. Jacobsen og Steinar Wikan.

Bente Geving and I were in 2008 engaged by Tschudi Shipping Company to do separate art projects at Sydvaranger in Kirkenes, in conjunction with the reopening of the mine, which was closed in 1996. Tschudi Shipping Company bought the mine in 2006, and initiated the reopening.
The art projects were exhibited in Kirkenes in the autumn of 2010, in conjunction with the official opening of Sydvaranger Gruve. The exhibition was supported by The Fritt Ord Foundation. In 2013/2014 the exhibition was shown at the Northern Norway Art Museum in Tromsø. See installation views under Exhibitions.
The art projects, as well as several hundred documentary photographs are reproduced in the book DOWN UNDER UP NORTH, published by Tschudi Shipping Company. The book also contains several texts, among others by Kjartan Fløgstad, Alf R. Jacobsen and Steinar Wikan.