Fine Art Photography by Per Berntsen

Statkraft 1, 2002 -03
Page 1 of 3

Dette prosjektet ble gjort på oppdrag for Statkraft, og omfattet 12 av deres kraftverk.

This project was a comission for the national power company Statkraft, and included 12 power stations.