Fine Art Photography by Per Berntsen

Generator
Galleri Riis, Oslo, 15.5 - 22.6 2008

Utstillingen besto av 25 bilder med 85 x 109 cm bildeflate. Klebet på 3mm Vekaplan plater i format 109,5 x 132 cm.
Installasjonsbilder ved Vegard Kleven.

The exhibition consisted of 25 photographs, image size 33,5 x 43"; mounted on 3 mm plastic sheets, measuring 43 x 52".
Installation photographs by Vegard Kleven.