Fine Art Photography by Per Berntsen

Norsk Landskap 1987

Norsk Landskap 1987 ble utført av Jens Hauge, Johan Sandborg, Siggen Stinessen og meg. I løpet av 18 dager i juni 1987 reiste vi Norge rundt med ett kamera, som vi opererte i felleskap.
Les mer om prosjektet (under Texts).

Norsk Landskap 1987 (Norwegian Landscape 1987) was done by Jens Hauge, Johan Sandborg, Siggen Stinessen, and myself. During 18 days in June 1987, we travelled around Norway, with one camera, which we operated jointly.
Read more about the project (under Texts).