Fine Art Photography by Per Berntsen

Carl-Viggo Hølmebakk / National Tourist Routes:
Viewing platforms, Vøringsfossen, 2016

Utsiktsplattformene ved Vøringsfossen er tegnet av Carl-Viggo Hølmebakk for Nasjonale turistveger.
Dette er første del av et større anlegg, som vil inkludere bru over fossejuvet, og et besøkssenter ved riksvei 7.

The viewing platforms at Vøringsfossen are designed by Carl-Viggo Hølmebakk for The National Tourist Routes in Norway.
This is the first part of a larger facility that will include a bridge across the gorge, and a visitor's centre by Highway 7.