Fine Art Photography by Per Berntsen

Forandringer
NIA Vemork, Rjukan, 1.5 - 30.9 2006

Denne utstillingen fant sted på Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan, og var et bestillingsverk fra museet. Den besto av 30 doble bilder i 32/34 x 45 cm, rammestørrelse 53 x 115 cm.
Det ble utgitt en katalog, som kan bestilles fra museet. Katalogtekstene finnes under Texts.

This exhibition (Changes) took place at the Norwegian Industrial Workers' Museum at Rjukan, and was a project commisioned by the museum. It included 30 double pictures, measuring 12.5/13.5 x 18" x 2, frame size 21 x 45".
A catalog was published, which is available from the museum. Catalog texts are available under Texts.