Fine Art Photography by Per Berntsen

Metsä
The Murmansk Philharmonic, 2.6.2017 - 25.6.2017

Utstillingen er i regi av Murmansk Kunstmuseum, men finner sted i Filharmonien, hvor museet har lokaler. Det var ikke plass til alle de 40 arbeidene, så kun 30 ble utstilt.

The exhibition is arranged by the Murmansk Regional Art Museum, but takes place in the Philharmonic, where the museum has some premises. There was not room for all the 40 works, so only 30 are exhibited.