Fine Art Photography by Per Berntsen

Timberwork
Knut Knutsen: Own summer house, Portør, 1949

Oppdrag for Arkitekturforlaget til boken Treverk, fotografert i 1999. Treverk ble utgitt i 2000, og hadde Beate Hølmebakk som redaktør. Boken presenterte syv utvalgte prosjekter som hadde blitt tildelt Treprisen i perioden 1961 - 1999. ISBN 82-7532-012-7

Commisioned by Arkitekturforlaget for the book Timberwork, photographed in 1999. Timberwork was published in 2000, and was edited by Beate Hølmebakk. The book presented seven selected projects that had won The Timber Award between 1961 and 1999. ISBN 82-7532-013-5