Fine Art Photography by Per Berntsen

Veståsen, 2018 - 2019

Galleri Riis, Oslo, 19, september - 12. oktober 2019
Dette er det første kunstprosjektet jeg har gjort i farger, og er fra Veståsen i Atrå, helt øst på Hardangervidda, noen få kilometer fra der jeg bor.
Bildene er tatt med et mellomformat digitalkamera, og måler 84 x 112 cm.

Galleri Riis, Oslo, 19, September - 12. October 2019
This is the first art project I have done in color, and was done at Veståsen in Atrå, in the eastern part of the Hardangervidda plain, a few kilometers from my home.
The pictures were taken with a digital medium format camera, and measure 84 x 112 cm.