Fine Art Photography by Per Berntsen

Industrilandskap Grenland
Galleri Riis, 30. May - 7. July 2002

Denne utstillingen fant sted i Galleri Riis' gamle lokaler i Kristian Augusts gate. Den besto av 40 bilder i 66 x 84 cm, rammestørrelse 98 x 115 cm.
Siste bilde på denne siden viser serien Herøya 13. juni del 1 - 6. Dette er et unikt verk som eies av Norsk Hydro.
Utstillingen ble ogå vist i Ibsenhuset i Skien fra 13. april til 12. mai 2002.
Det ble utgitt en katalog med tekst av Olav Løkke, på norsk, engelsk og tysk. Kontakt meg for å kjøpe katalogen. (ISBN 82-995336-1-9)
Installasjonsbilder ved Stein Jørgensen.

This exhibition was shown at the old Galleri Riis, in Kristian Augusts gate. It consisted of 40 pictures, measuring 26 x 33", frame size 38.5 x 45".
The last picture on this page shows the series Herøya June 13, part 1 - 6. This is a unique work, owned by Norsk Hydro.
The exhibition was also shown at Ibsenhuset in Skien from 13. April to 12. May 2002.
A catalog was published, with an essay by Olav Løkke, in Norwegian, English, and German. Contact me to buy the catalog. (ISBN 82-995336-1-9)
Installation photographs by Stein Jørgensen.