Fine Art Photography by Per Berntsen

Industrilandskap Grenland, 2001 - 02

Grenland i nedre Telemark har Norges største konsentrasjon av industri. Berdriftene som er med her er Borealis, Eramet, Herøya Industripark, Norcem, Rafnes og Union Co.
Prosjektet ble utstilt i Ibsenhuset i Skien og Galleri Riis i Oslo i 2002. Installasjonsbilder fra Riis under Exhibitions.

Grenland in lower Telemark har the largest concentration of industry in Norway. The companies included here are Borealis, Eramet, Herøya Industripark, Norcem, Rafnes, and Union Co.
The project was exhibited at Ibsenhuset in Skien and Galleri Riis in Oslo in 2002. Installation pictures from Riis under Exhibitions.