Fine Art Photography by Per Berntsen

Forandringer, 2005

Dette prosjektet var et oppdrag fra Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan. Utstillingen, som åpnet 1. mai 2005, besto av 30 doble fotografier. Det ble laget en katalog, og artiklene er lagt ut under Texts.
Copyright for de sammensatte bildene tilhører meg.
Copyright for historiske bilder:
Norsk Hydro: © Norsk Industriarbeidermuseum
Knud Knudsen: © Billedsamlingen, Universitetet i Bergen
Anders Beer Wilse: © Norsk Folkemuseum
Axel Lindahl: © Norsk Folkemuseum
Ole Olsen Bakke: © Norsk Industriarbeidermuseum

This project was commissioned by the Norwegian Industrial Worker's Museum at Rjukan. The exhibition, which opened on May 1st 2005, consisted of 30 double photographs. A catalog was published, and the articles can be found under Texts.
Copyright for the composite works belongs to me.
Copyright for historical pictures:
Norsk Hydro: © Norsk Industriarbeidermuseum
Knud Knudsen: © Billedsamlingen, Universitetet i Bergen
Anders Beer Wilse: © Norsk Folkemuseum
Axel Lindahl: © Norsk Folkemuseum
Ole Olsen Bakke: © Norsk Industriarbeidermuseum