Fine Art Photography by Per Berntsen

Statkraft 3, 2002 -03
Page 3 of 3

Dette prosjektet ble gjort på oppdrag for Statkraft, og omfattet 12 av deres kraftverk.

This project was a comission for the national power company Statkraft, and included 12 power stations.