Fine Art Photography by Per Berntsen

Metsä, 2013 - 2015

Metsä er finsk, og betyr skog. Prosjektet tar for seg landskapet som binder Russland, Norge, Finland og Sverige sammen.
Alle de 60 arbeidene er gjengitt i boka, de som er merket med * er også med i utstillingen, som består av 40 bilder.

Utstillingsplan:
Galleri Riis, Oslo 5.9. - 6.10.2013 (les anmeldelse på kunstkritikk.no.)
Murmansk Kunstmuseum: 2.6 - 25.6.2017
Pikene på Broen, Kirkenes: 3-8 - 22.8.2017
Sámi Dáiddaguovddáš, Karasjok: 2.9 - 22.10.2017


Prosjektarbeidet, bok og utstilling har fått støtte fra
Bildende Kunstneres Hjelpefond
Billedkunstnernes Vederlagsfond
Norsk Fotografisk Fond
Norsk kulturråd
Norske Fagfotografers Fond
Norges generalkonsulat i Murmansk
Office for Contemporary Art Norway

Metsä is Finnish, and means forest. The project deals with the landscape that binds Russia, Norway, Finland, and Sweden together. All the 60 works are reproduced in the book, those marked with * are also in the exhibition, which consists of 40 works.

Exhibition plan:
Galleri Riis, Oslo 5.9. - 6.10.2013 (read a review on kunstkritikk.no - in Norwegian)
Murmansk Art Museum: 2.6 - 25.6.2017
Pikene på Broen, Kirkenes: 3.8 - 22.8.2017
Sámi Dáiddaguovddáš, Karasjok: 2.9 - 22.10.2017


The project work, book and exhibition is supported by
Bildende Kunstneres Hjelpefond
Billedkunstnernes Vederlagsfond
Norsk Fotografisk Fond
Arts Council Norway
Norske Fagfotografers Fond
Norwegian Consulate General, Murmansk
Office for Contemporary Art Norway