Fine Art Photography by Per Berntsen

Context AS: Gvepseborg Café, 2013

Gvepseborg Café og Restaurant ligger ved Øvre Stasjon på Krossobanen på Rjukan, Fotografert for arkitektene, Context AS, i 2013.

Gvepseborg Café and Restaurant is situated next to the top station of the Krossobanen cable car at Rjukan. Photographed for the architects, Context AS, in 2013.